Train & Rail

Den nordiska mötesplatsen för hållbara transporter

Train & Rail – Vi ses 25-27 april 2023! 

När Swedtrain och Stockholmsmässan samlar järnvägsbranschen på Train & Rail i april 2023 ser vi fram emot inspirerande dagar med möten, affärer och bransch samtal.

Tillsammans förverkligar vi därmed det som branschen har efterfrågat i många år – en stark och relevant mötesplats, där vi tillsammans diskuterar och löser framtidens viktigaste infrastruktur utmaningar och transportfrågor. Vårt löfte är att vara den mest heltäckande och relevanta mötesplatsen för järnvägsbranschen i Norden. Med syfte att spegla alla de initiativ och insatser som visar på järnvägsbranschens konkurrenskraft. Väl integrerat i mötesplatsen får besökaren ta del av ett späckat scenprogram, temainriktade forum och samtal – väl planerade och förankrade med branschen under förberedelsearbetet.

Nu ser vi fram emot att träffas!
För att inspireras, lära och dela med oss. Tillsammans kan vi lyfta alla de frågor, produkter och tjänster som formar morgondagens hållbara transportsystem – järnvägen.

Intresset för mötesplatsen har överträffat våra mest optimistiska förväntningar. Kontakta oss redan idag för en dialog kring aktiviteter, möten och teman. Eller om du helt enkelt vill veta mer om mässan.

Gabriel-citat

Arrangeras av:

Samarbetspartners: