Maria Signal Martebo Alstom

Utställarintervju Alstom

2022-05-18

Vem är du och vad är din roll i Alstom?
Jag heter Maria Signal Martebo och är vd för Alstom Sverige.

Vad är Alstom för typ av bolag och vad arbetar ni med?
Vi är den största leverantören inom järnvägsbranschen med 1800 anställda, efter stark tillväxt och integrering av Bombardier som vi gick samman med 2021. Dels är vi verksamma inom järnvägsfordon, där vi utvecklar och levererar till exempelvis kollektivtrafiken i Stockholm och Göteborg, samt nya snabbtåg till SJ. Vårt andra ben är signalsidan, där vi levererar signalsystem till kunder; alltifrån ombord till wayside och trafikledningssystem. Vårt tredje ben är service och underhåll, vilket utöver underhåll i sig omfattar även ombyggnationer och reservdelar.

Hur kommer det sig att Alstom har bestämt sig för att delta på Train & Rail?
Train & Rail är ett bra tillfälle att träffa branschaktörer och vara med och påverka framtidens järnvägssektor. Vi ser jättemycket fram emot att delta och har stora förhoppningar på ett kreativt angreppssätt på mässformatet.

Vad har Alstom för målsättning med Train & Rail?
Alstoms mål är att ha aktiv dialog, påverka och driva järnvägsbranschen framåt.

Vilken fråga är viktigast ur ert perspektiv för framtidens järnväg och på vilket sätt arbetar ni själva idag med denna fråga?
Branschens attraktionskraft för att kunna rekrytera kompetent personal är en av våra hjärtefrågor. Vi arbetar själva med såväl nyrekrytering som att bygga vår befintliga personals kompetens. Som en naturlig del i kompetensförsörjningen ingår samarbeten med universitet och högskolor. Järnvägsbranschen i stort har mycket att göra för att öka attraktiviteten. Många unga idag tror att det är gammalt och mossigt, men vi arbetar tvärtom med AI, Machine Learning, passagerarnära utformning och att få mer folk att åka tåg. Det finns en mängd aspekter som är spännande att lyfta fram i vår bransch.

En annan fråga handlar om hur vi ska kunna utnyttja den inneboende hållbarhetskapaciteten i järnvägen. Ibland låter det som att om bara alla får varsin elbil så löser sig alla klimatfrågor. Men vi försöker förmedla till olika beslutsfattare att investeringar i vår bransch ger enorm utväxling klimatmässigt.

Vad önskar ni från branschkollegor/beslutsfattare för att samhället bättre ska kunna möta efterfrågan, ekonomiska ramar och klimatmål för framtidens järnvägstransporter?
Tydliga politiska styrmedel, genom att satsa lite får man stor utväxling i vår bransch. Det är viktigt för beslutsfattare på olika nivåer att inse att kollektivtrafik är säker, kapacitetsstark och hållbar.

Man kan också lära sig av vad som händer internationellt; om man vill åka Bryssel-Paris för att åka vidare till Sydamerika, så säljer de inte längre första sträckan med flyg, utan med tåg. Jag skulle vilja se förbättrade anslutningsmöjligheter och branschöverskridande samarbeten, även i Sverige och Norden. Tänk att kunna åka från Sundsvall till NY; köpa biljett med SAS eller Norwegian och så ingår första sträckan med tåg till Arlanda. Det kan vara väldigt fördelaktigt att titta utanför sin egen box!

Jag får ofta höra "när skaffar du vd-bilen?" Då svarar jag "nej, men jag har en vd-cykel!" Det finns en del förutfattade meningar kring våra transportsätt idag som jag tycker är intressant att diskutera.