John Adolfsson, STHK

Intervju John Adolfsson

2022-12-06

Vem är du och vad är din roll i STHK?
Jag heter John Adolfsson och jag är grundare av STHK. Just nu jobbar jag med affärsutveckling i bolaget.

Vad är STHK för typ av bolag och vad arbetar ni med?
STHK är ett konsultbolag inom järnväg och vi är faktiskt det ledande konsultbolaget i Sverige inom järnvägssignalsystem. Vi grundades 2009 och passerar snart 40 anställda. Vi utför specialistuppdrag inom fordon och marksystem, och vi jobbar med systemintegrationsprojekt inom ERTMS där vi är med i hela signalsystemets livscykel: alltifrån förstudie, installation, anpassning och slutligen godkännandet.

Vi gick nyligen ihop med finska Welado som fokuserar på projekt- och byggledning, vilket betyder en förnyad inriktning för oss. Det är vårt sätt att försöka lösa de utmaningar som branschen står inför, att utveckla vårt affärserbjudande och lära av varandra och andra bolags framgångskoncept.

Hur kommer det sig att STHK har bestämt sig för att delta på Train & Rail?
Vi har valt att medverka under Trail & Rail för att bli mer synliga. Det är dags att visa upp oss, vilka vi är och vad vi är bäst på! Det blir en naturlig mötesplats där alla får chans att bidra till järnvägens framtida utmaningar på olika sätt. Vi ser fram emot att föra dialog med branschen på plats, fokusera på det vi kan utveckla och såklart möta kunder. Vi tycker också det är roligt att mässan är i Stockholm!

Vilken fråga är viktigast ur ert perspektiv för framtidens järnväg? Vad har STHK för målsättning med Trail & Rail?
De två viktigaste frågorna för oss är att branschen måste lära sig att införa ny modernare teknik, där äldre befintliga lösningar kan samexistera med den nyare tekniken samt att minska på kostnaderna för resenärer. Vi tror att det är viktigt att vi i den digitalisering som pågår lär oss att hantera komplexiteten i järnvägssystemet på ett smartare och mer kostnadseffektivt sätt. Så att man kan lita på järnvägen, att tågen går i tid och att järnvägen ska vara förstahandsvalet när det kommer till transport.

Vår målsättning med Train & Rail är att diskutera dessa frågor med branschexperter och förhoppningsvis föra intressanta diskussioner där vi kan komma fram till förslag på framtida tillvägagångsätt för att möta våra utmaningar. Vi ser också fram emot att presentera hur vi jobbar med beställarstöd och byggledning.

Hur arbetar ni själva idag med dessa frågor?
Vi arbetar med dessa frågor varje dag tillsammans med våra kunder när vi uppgraderar eller integrerar nya system och teknologier och är med genom hela processen. Det gäller att förstå kundens business case, tillämpa effektiva metoder för att införa nya system samt skapa en organisation som hanterar en ny teknisk lösning. Det går att jobba kostnadseffektivare och smartare med att uppfylla regelverken utan att äventyra personsäkerheten. Rent konkret så betyder det sänkta kostnader för våra kunder och en snabbare introduktion av nya system.

Vad önskar ni från branschkollegor/beslutsfattare för att ni själva ska kunna arbeta ännu bättre med att möta dessa utmaningar.
Att politiker och andra beslutsfattare prioriterar och på allvar visar att järnvägen är viktig! Först då tror jag att vi kommer kunna möta dessa utmaningar fullt ut.