mats jonsson

2022-11-15

Vem är du och vad är din roll i Predge? 
Jag heter Mats Jonsson och är Business Area Manager för Skandinavien och Europa sen ett år tillbaka. 
 
Vad är Predge för typ av bolag och vad arbetar ni med?
Predge är världsledande inom sofistikerade beslutsstöd för drift och underhåll inom tåg och processindustrin. Genom att kombinera domänkunskap med befintliga datakällor, kan vi leverera insikter om degraderingen av komponenter och på så sätt minska både slitage och underhållskostnader. Detta med hjälp av AI och ML i våra analyser.
 
Hur kommer det sig att Predge har bestämt sig för att delta på Train & Rail? 
Vi ser Train & Rail som en stark samlingspunkt för järnvägsbranschen. En plats där vi tillsammans kan hitta lösningar för att optimera järnvägsbranschen med hjälp av digitalisering. Det känns roligt att vara på hemmaplan och träffa många av våra kunder som också kommer vara på plats. Dessutom är järnvägsbranschen en avgörande spelare för att för att nå satta klimatmål, men det finns stora utmaningar framöver. Vi på Predge vill bidra till att stärka branschens möjligheter att lyckas på den resan.
 
Vad har Predge för målsättning med Train & Rail? 
Vår målsättning är att hålla oss uppdaterade kring vad som sker på marknaden idag för att kunna stärka vår utveckling och försäkra oss om att vi går i rätt riktning. Vi vill även dela med oss av vad vi kan göra för att stärka och utveckla branschen. 
Vi ser också fram emot att presentera ett konkret kundcase för mässan. 
 
Vilken fråga är viktigast ur ert perspektiv för framtidens järnväg?
Hållbarhet och säkerhet! Att ta rätt beslut inom underhåll bidrar till att vi kan ta vara på resurserna vi har idag och minimera onödiga byten av komponenter, men även att man faktiskt byter komponenter innan de bidrar till mer skada – skada som exempelvis påverkar infrastrukturen. Vi vill också bidra till en mer säkrare arbetsmiljö där man inte utför farliga uppgifter i onödan, det gör vi genom att systematiskt arbete för att kunden ska kunna fatta rätt beslut.
 
Hur arbetar ni själva idag med denna fråga?
Predge har idag äran att arbeta med de flesta godsoperatörer och underhållsverkstäderna i Norden för att optimera underhållet på vagnar. Vi arbetar nära och tillsammans med kunden för att ta fram den lösning som skapar mest värde. Våra kunder investerar i oss och vår lösning, därför är det viktigt för oss att bevisa att en investering i Predge leder till att man sparar på både resurser och pengar.
 
Vad önskar ni från branschkollegor/beslutsfattare för att ni själva ska kunna arbeta ännu bättre med att möta dessa utmaningar. 
Sverige ligger i framkant vad gäller digitalisering. Våra befintliga kunder vet vad vi på Predge kan göra, men det krävs att man vågar satsa för att nå dit många av våra befintliga kunder redan är. Det vi kan önska är att fler vågar ta klivet in i digitaliseringen och investera i verksamhetsförändringar som i slutändan bidrar till minskad arbetsbelastning, minskad underhållskostnad och ökad säkerhet.