Signe Molin

Utställarintervju Prose

2023-01-30

Vem är du och vad är din roll i Prose?
Jag är Signe Molin, VD för PROSE i Sverige

Vad är Prose för typ av bolag och vad arbetar ni med?
PROSE är en ingenjörsbyrå som kan stoltsera med att kunna erbjuda expertisen för att konstruera ett helt tåg. Från strömavtagaren ner till rälsen. Vi specialiserar oss på spårfordon; tunnelbanan, pendeltågen, höghastighetståg, spårvagnar. PROSE levererar konsulter på löpande räkning samt hela projekt där vi levererar med fast pris till utlovat leveransdatum.

Hur kommer det sig att Prose har bestämt sig för att delta på Train & Rail?
Vi är taggade för Train & Rail, vi tror absolut att det blir en nysatsning för att kraftsamla branschens alla aktörer. Vi ser också fram emot att träffa både gamla och nya kunder.

Vad har Prose för målsättning med Train & Rail?
Vi har ett starkt varumärke internationellt, speciellt i centraleuropa, och vill bli lika kända i Sverige. Där tror vi Trail & Rail har en central roll att spela för oss!

Vilken fråga är viktigast ur ert perspektiv för framtidens järnväg och på vilket sätt arbetar ni själva idag med denna fråga?
För att klara konkurrensen från andra trafikslag och möta behoven för de som använder spårburna fordon, krävs ständigt förbättringar vad gäller fordon och dess underhåll, PROSE kan med sin djupa och breda kompetens hjälpa sina kunder att åstadkomma detta.

Vad önskar ni från branschkollegor/beslutsfattare för att samhället bättre ska kunna möta efterfrågan, ekonomiska ramar och klimatmål för framtidens järnvägstransporter?
För att få fler att åka kollektivt och även öka godstrafiken behöver vi i branschen bli bättre på att lyssna på kundernas faktiska behov. Förutsägbarhet, sömlösa lösningar för bokningar, och ökad tillgänglighet. Samt att gå tillbaka till grundleveransen – att ta kunden, eller godset, från A till B, enligt tidtabell och gärna i kombination med fungerande WiFi längs vägen!