Digitala automatkoppel (DAC) - för hållbara och effektiva godstransporter på järnväg

Digitala automatkoppel (DAC) bidrar till att stärka godstransporter på järnväg genom att öka systemets kapacitet, effektivitet och kvalitet. DAC är också en möjliggörare för fler nya tekniker som även de bidrar till ökad kapacitet på järnväg. Jan Bergstrand, koordinator för European DAC Delivery Program (EDDP) i Trafikverket presenterar vinsterna med det digitala kopplet och det digitaliserade tåget samt berättar om det pågående arbetet.

Talare:
Jan Bergstrand - Trafikverket

Scen