Digitaliserad järnväg och Automatisk tågdrift (ATO) – för ett modernt och attraktivt järnvägssystem

Presentation kring möjligheterna med digitaliserad järnväg och autonom tågdrift. Vad är nyttan för infrastrukturen/ samhället/ intressenter/ operatörer/ kunder osv?

Talare:
Mikael Danielsson - Trafikverket

Scen