Bo Olsson

Europe’s Rail – Europas största program för forskning och innovation för ett effektivt järnvägssystem

2023-03-08

Europe's Rail, förkortat EU-Rail, är ett europeiskt partnerskap som startade i november 2021 och tog vid efter det föregående partnerskapet Shift2Rail. Programmet finansieras med 1,2 miljarder euro som fördelas via olika forskningsutlysningar fram till 2027.

Trafikverket deltar som en av grundmedlemmarna och genomför forskning, innovation och demonstration tillsammans med branschens aktörer och forskarsamhället.  

- Vår ambition är att utveckla ett Europa som passar den digitala tidsåldern med en ekonomi som fungerar för människor och ett starkare Europa i världen. Inom Europe’s Rail har vi fokus på att påskynda utvecklingen och införandet av innovationer i järnvägsnätet så att järnvägen blir mer attraktiv och konkurrenskraftig, säger Bo Olsson, programchef i Trafikverket.

Programmet tar ett helhetsgrepp om järnvägens utveckling i Europa. Via forskningsutlysningar engageras stora delar av järnvägseuropa med deltagare från forskarsamhället, operatörer, infrastrukturförvaltare, underhållsentreprenörer, tillverkare osv. för att bidra i arbetet att bygga ett mer konkurrenskraftigt och resurseffektivt europeiskt mobilitets- och transportsystem med järnvägen som kärna.

– Vi är som bäst i Europa när vi arbetar tillsammans. Det är särskilt viktigt när det gäller att bemästra utmaningarna med den digitala omvandlingen. Den påverkar oss alla och stannar inte vid nationella gränser. Precis som klimatförändringarna. Nu mobiliserar vi resurserna så att vi gemensamt kan nyttja digital teknik, inte minst i vår gröna övergångs intresse, säger Margrethe Vestager, vice vd för EU-kommissionens målområde ”Ett Europa rustat för den digitala tidsåldern”.

Hållbara, effektiva godstransporter på järnväg


Ett övergripande syfte för programmet är att bidra till EUs målsättning om en "European Green Deal". Här omfattas bland annat att flytta en betydande del av de godstransporter som idag går på väg, till järnväg och sjöfart. 

En annan väsentlig möjliggörare är att öka nyttjandet av digital teknik i järnvägsbranschen som helhet. Här vill vi skapa förutsättningar för längre och tyngre tåg, digitala automakoppel (DAC), automatiserad tågledning (ATO), digital graf och uppkopplat förarstöd (C-DAS), automatiserat och digitaliserat järnvägsunderhåll med flera innovativa lösningar.

– Som deltagare i programmet både bidrar vi och drar nytta av målsättningen att stärka industrin, skapa jobb och att utveckla ett hållbart, sammanlänkat europeiskt järnvägssystem, menar Bo.


Europe’s Rail har formerats under Horizon Europe, EUs nionde ramprogram för forskning och innovation. Det fullständiga namnet är Europe's Rail Joint Undertaking och inrättades av EU den 19 november 2021. EUs ramprogram Horizon Europe pågår mellan 2020 och 2027

trafikverket europes rail co-funded by the european union

Europe’s Rail – ett gemensamt europeiskt järnvägssystem - Bransch (trafikverket.se)

https://rail-research.europa.eu/