Faiveley/Wabtec

Utställarintervju Faiveley/Wabtec

2022-10-14

Vem är du och vad är din roll i Wabtec? 
– Jag heter Magnus Larsson och är Regionchef Norden för Faiveley/Wabtec.

Vad är Wabtec för typ av bolag och vad arbetar ni med?
– Vi är en av de stora aktörerna i järnvägsbranschen i Norden. Vi tillverkar alla delsystem som finns på ett tåg, förutom själva korgen och inredningsdetaljer. Det handlar om allt från klimatanläggningar och bromsar till passagerarinformationssystem.

Hur kommer det sig att Wabtec har bestämt sig för att delta på Train & Rail? 
– Vår förhoppning är att den ska bli den nya nordiska branschmässan framöver. Som medlemmar i Swedtrain har vi drivit på att skapa en ny branschmässa på den nordiska marknaden som är lätt att ta sig till. Med en mässa i Stockholm så blir upptagningsområdet större, och det är även lättare för utomnordiska aktörer att ta sig dit.

Vad har Wabtec för målsättning med Train & Rail? 
– Att interagera med branschkollegor och hitta fler kontakter. Att marknadsföra oss själva och hitta fler affärer. Men också att stärka vårt varumärke i Norden och attrahera fler medarbetare.

Vilken fråga är viktigast ur ert perspektiv för framtidens järnväg?
– Att inte vänta på de stora politiska besluten, som investeringar i ny infrastruktur, utan att istället driva förbättring på det som finns idag, som att förbättra den befintliga fordonsflottan. Det finns mycket som går att göra idag, men som kräver förhållandevis väldigt små insatser.

Hur arbetar ni själva idag med denna fråga?
– Vi driver innovation väldigt hårt, både gällande teknisk utveckling och gällande hållbarhet. Exempelvis har vi utvecklat konvertering till organiska köldmedel, livstidsförlängning av bromsutrustning och passagerarräknarlösning som kan optimera trafiken. Vi har massor av exempel.

Vad önskar ni från branschkollegor/beslutsfattare för att ni själva ska kunna arbeta ännu bättre med att möta dessa utmaningar? 
– Det saknas sedan länge politisk drivkraft i Sverige. Ett exempel från industrisegmentet, där Faiveley/Wabtec också är verksamt, är hur man i Norge har tagit beslut om att alla färjeoperatörer måste konvertera sina båtar från diesel- till eldrift. Även i Sverige måste politikerna bli duktigare att ställa tuffa krav så att omställningen får drivkraft.