Susanne Andersson, Föreningen Sveriges Järnvägsentreprenörer (FSJ)

Järnvägsentreprenörernas säkerhetspris

2023-01-24

Föreningen Sveriges Järnvägsentreprenörer, FSJ, har upprättat det helt nya Säkerhetspris. Det kommer för första gången någonsin delas ut på Train & Rails mässmiddag den 25 april 2023.

Priset är till för att uppmärksamma enskilda individer eller arbetslag i järnvägsbranschen som genom sitt engagemang och professionella säkerhetsarbete skapar en säker arbetsmiljö. Vinnaren, eller vinnarna, är sådana som alltid verkar för att alla ska ha en trygg och säker arbetsmiljö, bland annat genom att alltid säkerställa att hela arbetets skyddsåtgärder är utförda innan arbetet startar.
– Säkerhetspriset är till för att lyfta fram den eller de som sätter säkerheten som högsta prioritet. Alla ska ha en trygg och säker arbetsmiljö. Devisen är att man jobbar säkert, eller inte alls, säger Susanne Andersson, bransch- och kansliansvarig på FSJ.

De arbetslag och enskilda individer som arbetar i järnvägsprojekt och/eller med järnvägsunderhåll och som initierat, drivit och skapat förutsättning för att ”Vi jobbar säkert eller inte alls” kan nomineras till detta pris. Nomineringar kan skickas tillsammans med en motivering till info@jarnvagsjobb.se (med ämnesraden ”Nominering FSJ:s Säkerhetspris”) fram till den 28 februari 2023. Man kan dock inte nominera sig själv eller sitt eget arbetslag.