Linda Åhlberg, Järnvägsbranschens samarbetsforum

Hela järnvägsbranschen står bakom Framtidens medarbetare

2023-03-06

Satsningarna inom järnväg har aldrig varit större och för att kunna möta detta kommer hela järnvägsbranschen att behöva många nya medarbetare de kommande åren.
– Därför är det extra kul att Train & Rail, den nya branschmässan i Stockholm 25–27 april i år, lyfter kompetensförsörjning som ett viktigt ämne i satsningen ”Framtidens medarbetare”, säger Linda Åhlberg, HR-strateg på Trafikverket som arbetar med kompetensförsörjningsfrågor inom JBS Järnvägsbranschens samverkansforum.

När Linda Åhlberg och hennes kolleger i JBS, Järnvägsbranschens samarbetsforum, kommer till Train & Rail så visar de upp en enad front och presentera bredden av alla de möjligheter till spännande karriärer som finns idag och som kommer att behövas i järnvägsbranschen i framtiden.

– Vi är på plats dag tre av mässan, den 27 april, och deltar på arenan som heter ”Framtidens medarbetare”. JBS kommer att representeras under vårt attraktivitetsvarumärke Järnvägsjobb.se, där kommer vi möta framtida potentiella medarbetare och hoppas kunna inspirera och attrahera dem till ett jobb i branschen, berättar Linda Åhlberg.

Järnvägsbranschens samverkansforum, JBS, bildades 2016 av aktörer från hela den svenska järnvägsbranschen för att driva på järnvägens förbättringsarbete. För att göra järnvägen mer robust, tillförlitlig och tillgänglig krävs samordnad planering och styrning. I JBS finns representanter från järnvägsbranschen – från infrastrukturhållare och transportörer till forskare, fastighetsförvaltare och underhållsentreprenörer.

2017, blev Kompetensförsörjning ett prioriterat initiativ inom JBS och sedan dess har det genomförts en rad olika satsningar inom två fokusområden utbildning och attraktivitet, berättar Linda Åhlberg.

Ambassadörer från flera olika verksamheter
På arenan under Train & Rail-mässan finns även representation från Swedtrain, mässans ena arrangör, samt utbildningsanordnare och ambassadörer från olika företag i branschen.

– Ambassadörerna kommer kunna berätta för besökarna om sina jobb, vilka olika yrken de haft och vilka utbildningar de har gått samt vad dom tycker om att arbeta i branschen. Utbildningsanordnarna kan sedan informera om olika utbildningsvägar och möjligheter., säger Linda Åhlberg.

Framtidens Medarbetare har sin arena mitt i mässan, med scen där kommer det vara ett spännande program med presentationer som vänder sig till studenter från universitet och högskola, gymnasieelever, yrkesväxlare och studie- och yrkesvägledare.

Extra fokus på attraktivitet

Fram till i år har JBS uppdrag inom kompetensförsörjning stått på två ben, utbildning och attraktivitet. Men i och med bildandet av Järnvägscollege kommer JBS från och med 2023 enbart att arbeta med attraktivitetsfrågor.

– Vi kommer att jobba ännu mer utåtriktat för att järnvägsbranschen ska få tillgång till medarbetare med rätt kompetens. Som nav för vårt arbete har vi vår gemensamma portal Järnvägsjobb.se, berättar Linda Åhlberg.

JBS arbete går ut på att attrahera fler till branschen istället för att olika företag och verksamheter ska konkurrera med varandra om arbetskraften. Vi fyller på i ankdammen tillsammans. En av styrkorna med det här tillvägagångssättet är att branschen är så mångfacetterad. Det finns många olika företag med många olika inriktningar och specialiseringar. Det finns möjligheter för potentiella framtida medarbetare med olika utbildningsnivåer att skapa sig en utvecklande framtid, med enorma möjligheter att byta spår på vägen, berättar Linda Åhlberg 

Fler val bättre för medarbetarna

– Fördelarna med att vi tillsammans visar upp hela branschen gör att vi har en potential att locka flera, framför allt eftersom vi tillsammans kan visa arbetstagarna hur stora möjligheter som finns hos alla arbetsgivare i branschen. Det avskräckte många företag att samarbeta när vi började, man såg varandra som konkurrenter. Nu har alla inblandade förstått fördelarna med samarbetet, det ger både företag och medarbetare större chans att utvecklas på alla nivåer och vi kan behålla medarbetarna i branschen, berättar Linda Åhlberg.

Järnvägscollege tar över utbildningsfrågorna kopplat till gymnasium, yrkesvux och yrkeshögskola och fungera som en neutral mötesplats för järnvägsbranschen och ett kvalitetssäkringssystem för utbildningarna. Järnvägscollege är inte en utbildningsanordnare utan en samverkan mellan olika aktörer i branschen, tillsammans skapar vi förutsättningar för utbildningar med högre och jämnare kvalitet. Järnvägscollege kommer vara ett stöd och bollplank för de utbildningsanordnare som vill starta tåg- och järnvägsutbildning i framtiden säger Linda Åhlberg.

Under dag ett och två på Train & Rail kommer Järnvägscollege att vara i den monter som JBS har dag tre. Syftet med deras deltagande är dels att skapa kontakt och bygga relationer med medarbetare i branschen, då arbetet inom järnvägscollege bygger på samverkan och att branschens medarbetare är med i olika arbetsgrupper för att t.ex. ta fram nationellt likvärdigt innehåll för YH utbildningar. För att arbetet ska bli bra och fungera så är deltagandet från olika medarbetare i branschen helt avgörande. Med sig i montern dag ett och två har järnvägscollege ett antal utbildningsanordnare, till stor del för att de ska få en chans att träffas och lära känna varandra.

FAKTA / Det här är JBS

- JBS står för Järnvägsbranschens samverkansforum och bildades 2016 av aktörer från hela den svenska järnvägsbranschen för att driva på järnvägens förbättringsarbete.
- För att göra järnvägen mer robust, tillförlitlig och tillgänglig krävs samordnad planering och styrning. I JBS finns därför hela järnvägsbranschen representerad – från infrastrukturhållare och transportörer till forskare, fastighetsförvaltare och underhållsentreprenörer.
- JBS medlemmar är Vossloh, Byggföretagen, Skånetrafiken, Västtrafik, Tågföretagen, Green Cargo, Jernhusen, SJ, Svensk Kollektivtrafik, MTR, Region Stockholm och Trafikverket.
- Läs mer: https://bransch.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/samarbete-med-branschen/jarnvagsbranschens-samverkansforum/

FAKTA / Det här är Järnvägscollege

- Järnvägscollege ska samordna järnvägsutbildningar och ta fram kvalitetskriterier tillsammans med branschen för att öka kvaliteten och attraktiviteten på både utbildningarna och yrkena.
- Initialt kommer Järnvägscollege att prioritera yrken med fokus på infrastrukturen.
- Järnvägscollege är ett gemensamt ansvar och ambition mellan Trafikverket och övriga parter i järnvägsbranschen och kommer starta som ett fyraårigt pilotprojekt.
- Järnvägscolleges styrgrupp består av representanter från Trafikverket, Trafikverksskolan och JBS, Järnvägsbranschens samverkansforum, Föreningen Sveriges Järnvägsentreprenörer, Tågföretagen, Swedtrain, Svensk kollektivtrafik och Byggföretagen.
- Läs mer: https://bransch.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/samarbete-med-branschen/jarnvagscollege/