Björn Johansson Klübber Lubrication

Utställarintervju Klüber Lubrication

2023-03-01

Vem är du och vad är din roll i Klüber Lubrication? 
Mitt namn är Björn Johansson och jag jobbar som Sales Engineer på Klüber Lubrication och är ansvarig för järnvägsindustrin i hela Norden där vi fokuserar på vagnar och lokomotiv men även infrastruktursmörjning.  

Vad är Klüber Lubrication för typ av bolag och vad arbetar ni med?
Klüber Lubrication är ett specialsmörjmedelsföretag och vi erbjuder tribologiska lösningar för alla industrier och för varje applikation. Inom järnvägsindustrin spelar smörjmedel en viktig roll för att säkerställa tillförlitlig drift av fordon och infrastruktur. Våra produkter håller en hög kvalitet med lång livslängd som lämpar sig bra för järnvägsunderhåll.

Hur kommer det sig att Klüber Lubrication har bestämt sig för att delta på Train & Rail? 
Vi tycker det är spännande med en ny mässa inom järnvägsindustrin och att den är i Stockholm, det är lätt att ta sig dit och är strategiskt väl placerad mitt i Norden. Jag tror att det är framtidens järnvägsmässa och jag ser fram emot inspirerande dagar med många givande diskussioner med både befintliga kunder och nya.

Vad har Klüber Lubrication för målsättning med Train & Rail? 
Vår målsättning med Train & Rail är att träffa nya potentiella kunder, gärna från hela Norden. Jag tror på den här mässan, Train & Rail har helt rätt och relevanta utställare för järnvägsbranschen och jag har stora förhoppningar om att det kommer att bli givande dagar! Ser också fram emot att träffa människor från branschen, nya och gamla kunder och diskutera framtidens lösningar.

Vilken fråga är viktigast ur ert perspektiv för framtidens järnväg? Hur arbetar ni själva idag med denna fråga?
Vår viktigaste fråga är den som handlar om hållbarhet. När det gäller smörjmedel är beräkningen enkel: ju längre smörj- och oljebytesintervaller, desto mindre mängd smörjmedel behövs. Våra högpresterande växellådsoljor kan ofta fördubbla oljebytesintervallen. Ett längre oljebytesintervall innebär inte bara lägre kostnader per kilometer, utan också mindre smörjmedelsförbrukning och därmed mindre koldioxidutsläpp och destruktionskostnader mm. Dessutom är många av våra specialsmörjmedel biologiskt nedbrytbara, vilket gör dem särskilt miljövänliga.

Vad önskar ni från branschkollegor/beslutsfattare för att ni själva ska kunna arbeta ännu bättre med att möta dessa utmaningar? 
När det kommer till offentliga upphandlingar om smörjmedel, önskar vi att det fanns ett större fokus på hållbarhetsfrågor. Våra produkter har en lång livslängd och är hållbara. Detta kostar initialt men lönar sig i längden. Smörjmedel är bara en liten del, men har mycket stor betydelse för kostnaden. Vi kan bevisa att våra smörjmedel håller längre och vi önskar att fokuset skiftar till att välja det mest hållbara alternativet i stället för det billigaste. Det kommer bli mest gynnsamt i längden.