Theresa Flodman, NRC Group

Utställarintervju NRC-Group

2023-01-18

Vem är du och vad är din roll i NRC Group?
Jag heter Theresa Flodman, och jag är kommunikationschef i NRC Group Sverige.
 
Vad är NRC Group för typ av bolag och vad arbetar ni med?
NRC Group är ett av Nordens ledande infrastrukturföretag, som finns i Sverige, Norge och Finland. Vi är en totalleverantör av järnvägsinfrastruktur, som levererar hela värdekedjan för marknader som järnväg, spårväg och anläggning. 
 
Hur kommer det sig att NRC Group har bestämt sig för att delta på Train & Rail?
Vi är väldigt glada över vitamininjektionen som den här nya mötesplatsen kommer att bli! Genom möten kommer så mycket gott, och vår bransch har ett gemensamt uppdrag i samhället – men också gemensamma utmaningar som vi behöver slå ihop alla våra kloka huvuden för att lösa. Och huvuden slås bäst ihop på plats! 
 
Vad har NRC Group för målsättning med Train & Rail?
Vi är stolta över att visa upp hur vi jobbar i NRC Group, och tror att det kan vara inspirerande för andra att få ta del av. Vi vill visa upp vad som är så speciellt med oss som företag – för beslutsfattare, uppdragsgivare, branschkollegor och blivande stjärnor i branschen som letar efter ett företag att hitta hem i. 
 
Vilken fråga är viktigast ur ert perspektiv för framtidens järnväg och på vilket sätt arbetar ni själva idag med denna fråga?
Vi vill att järnvägsbranschen ska bidra till en mer hållbar värld – inte bara genom vad vi gör, utan också genom hur vi gör det! I NRC Group sätter vi ambitiösa mål: Till 2025 ska vi minska våra utsläpp med minst 30 %, och 2050 kommer vi att uppfylla Parisavtalets klimatmål och uppnå nettonoll. Vi arbetar hela tiden med att minska utsläppen, återvinna och återanvända material. NRC Group medverkar i till exempel United Nations Global Compact Climate Ambition Accelerator, Färdplan 2045 och Fair Transport. Men också social hållbarhet är alltid på vår agenda, där vårt partnerskap med Sila Snacket och vårt säkerhetsarbete är värda att nämna.
 
Vad önskar ni från branschkollegor/beslutsfattare för att samhället bättre ska kunna möta efterfrågan, ekonomiska ramar och klimatmål för framtidens järnvägstransporter? 
En enorm fråga! Jag känner så här: ”Järnvägen är viktigare än någonsin” upprepas som ett mantra, men jag undrar ändå om alla faktiskt ser hur viktiga vår bransch är i helheten. För att vi ska nå dit samhället behöver så krävs det att alla inblandade visar den sortens framtidshopp som gör att man sticker ut hakan, kavlar upp armarna och faktiskt gör jobbet. Det kommer aldrig vara enkelt att vara den som börjar försöka göra skillnad, men det kommer alltid vara värt det.