Oslo-Stockholm

Positiva framtidsutsikter för Oslo-Sthlm 2.55 när Trafikverket och Jernbanedirektoratet släpper hoppfull rapport om projektet

2022-09-10

Trafikverket och Jernbanedirektoratet har släppt en rapport som utrett järnvägsförbindelsen mellan Stockholm och Oslo. Rapporten pekar på att projektet är genomförbart och nu är det upp till politiken i Sverige och Norge att komma överens. 

Oslo–Sthlm 2.55, ett offentligt ägt bolag som verkar för en kortare restid mellan Norges och Sveriges huvudstäder. Bolaget har jobbat under flera års tid verkat för att genomföra förbindelsen mellan Oslo och Stockholm. 

Jonas Karlsson, vd på Oslo–Sthlm 2.55, är glad och hoppfull efter rapporten släppts: 

Rapporten visar det vi sagt under flera år, att projektet är genomförbart, driftsekonomiskt lönsamt och det dessutom både finns en stor resenärsnytta och klimatnytta.

Det är ett gränsöverskridande projekt på flera vis. Det handlar om att knyta samman två huvudstäder, få med två regeringar, två myndigheter att arbeta tillsammans för att få ett lyckat resultat. Det återstår att se hur den nytillsatta infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson kommer att hantera järnvägens framtid i Sverige. 

Jonas Karlsson är fortsatt positiv.

Nu ligger bollen hos politikerna! Myndigheterna har rekommenderat fortsatt utredning och nu inväntar de besked från de två regeringarna. 

Faktaruta om Oslo-Stockholm 2.55: 

Oslo-Stockholm 2.55 AB är ett bolag som ägs av Karlstad kommun, Region Värmland, Region Västmanland, Region Örebro län, Västerås stad och Örebro kommun. Bolaget har till syfte att påskynda utbyggnaden av bättre tågtrafik mellan Oslo och Stockholm och på delsträckorna där emellan.

Läs hela utredning på Trafikverkets hemsida:  PDF Trafikverket