Peter Sonne Plasser Scandinavia

Utställarintervju Plasser

2023-02-21

Vem är du och vad är din roll i Plasser Scandinavia?
Mitt namn är Mikael Gustafsson en gott vuxen man med fäbless för maskiner som lever om, människor i allmänhet, fotboll och skidor om man först får åka lift en god stund. Har varit i Järnvägsbranschen sedan 1994, och sedan 2013 med spårgående arbetsmaskiner och verktyg för järnvägsunderhåll och nyetablering. Min roll i Plasser Scandinavia är Robel Business Manager och nu har jag jobbat 10 år i min nuvarande roll.

Vad är Plasser Scandinavia för typ av bolag och vad arbetar ni med?
Plasser Scandinavia har sin egen säljorganisation, reservdelsförsörjning samt serviceorganisation som opererar och representerar dessa tre bolags kompletta produktportfölj över hela Skandinavien.

Plasser Scandinavia är lokal representant för:
• Plasser & Theurer Export von Bahnbaumaschinen GmbH. https://www.plassertheurer.com/en/home
• ROBEL Bahnbaumaschinen GmbH. https://www.robel.com/en/company/
• Plasser Robel Services GmbH.
https://pr-services.com/en/

Vi har kontor och lager i Gentofte(CPH) samt Oslo varifrån vi servar hela Skandinavien.

Hur kommer det sig att Plasser Scandinavia har bestämt sig för att delta på Train & Rail?
Det korta och enkla svaret är, att det är ny och förhoppningsvis attraktiv mötespunkt för existerande och förhoppningsvis nya kontakter.

Vad har Plasser Scandinavia för målsättning med Train & Rail?
Lite kopplat till ovan svar, främst sociala och branschkollegiala möten.

Vilken fråga är viktigast ur ert perspektiv för framtidens järnväg och på vilket sätt arbetar ni själva idag med denna fråga?
Som jag ser det är det viktigast att rusta upp befintligt nät på ett miljö och arbetssäkert sätt för att nå uppsatta mål, givetvis på ett totalekonomiskt sätt. Menar att beta av den där underhållsskulden på ett förståndigt sätt, med rätt utrustning och utförandekontroll. Sedan bör en utbyggnad av nätet ske, och då menar jag inte höghastighetsbanor. Vi erbjuder både arbets/miljöoptimerade maskiner och lösningar och utrustning till aktörer inom underhåll och utbyggnad av järnvägsnätet.

Vad önskar ni från branschkollegor/beslutsfattare för att samhället bättre ska kunna möta efterfrågan, ekonomiska ramar och klimatmål för framtidens järnvägstransporter?
Som ovan fråga, säkra upp ett varaktigt totalekonomiskt underhåll och utbyggnad. Starkare samverkan i hela ledet, från beställare-underentreprenör-tidtabell-användare. Tror att först då når man hela vägen till ett mål för järnvägstransporter av människa och gods. Det kommer att kosta investering i både utförandeutrustning och infrastruktur men på lång sikt lönar det sig.