Railcare

Utställarintervju Railcare

2023-02-06

Vem är du och vad är din roll i Railcare Group AB?
Jag heter Ulf Marklund, är grundare och vice vd i Railcare.

Vad är Railcare Group för typ av bolag och vad arbetar ni med?
Railcare är specialister inom olika områden på järnvägen. Vår entreprenadverksamhet utför underhållsentreprenader på järnvägen med egna maskiner och egen personal. Den senaste maskinen som vi har utvecklat är en helt batteridriven vakuummaskin som används vid olika typer av spårunderhåll; exempelvis kabelsänkning och ballastbyten. I transportverksamheten utför vi gods-, entreprenad- och specialtransporter med egna lok och förare. Vi har även egna verkstäder som gör allt ifrån att bygga nya maskiner, till livstidsförlängningar på lok, revisioner och vagnsunderhåll.

Hur kommer det sig att Railcare Group har bestämt sig för att delta på Train & Rail?
För oss är det en möjlighet att lyssna av var järnvägsbranschen och hur beslutfattare, kunder och leverantörer ser på framtiden.  Samt hur beslutsfattare, kunder och leverantörer ser på framtiden.  

Vad har Railcare Group för målsättning med Train & Rail?
Vi vill framför allt träffa kunder, leverantörer och branschkollegor, för att tillsammans med dem diskutera hur vi kan göra järnvägen  mer hållbar. Genom att bland annat ersätta fossildrivna maskiner och fordon med bättre alternativ. 

Vilken fråga är viktigast ur ert perspektiv för framtidens järnväg och på vilket sätt arbetar ni själva idag med denna fråga?
En väl fungerande järnväg lägger grunden för hållbara transporter i vårt samhälle. Transporter på järnvägen som dessutom spås öka med 50% till 2040. Med den stora underhållsskuld som finns är det oerhört viktigt att fortsätta satsa på järnvägsunderhåll. Och att de maskiner som arbetar på järnvägen är klimatvänliga.

Vi arbetar för att transformera de idag dieseldrivna maskiner och fordon som arbetar på järnvägen. Vår helt batteridrivna Multi Purpose Vehicle (MPV), som varit i produktion drygt ett år, visar att även de största arbetsmaskinerna kan drivas med hänsyn till miljön. Nu tar vi nästa steg och undersöker hur själva batteribanken kan driva andra maskiner och fordon, genom att fungera som en stor powerbank på järnvägen. Vi arbetar även aktivt, för både vår egen och kunders verksamhet, med att utföra livstidsförlängningar på lok samt uppgradera motorer till bättre miljöklass.

Vad önskar ni från branschkollegor/beslutsfattare för att samhället bättre ska kunna möta efterfrågan, ekonomiska ramar och klimatmål för framtidens järnvägstransporter? 
Långsiktighet och tydlighet tror jag alla i branschen efterfrågar. Vi är många som står redo att satsa för att bidra till en bättre och mer hållbar järnväg. Då måste vi gå åt samma håll. Endast då kan vi klara av omställningen i den takt som krävs.