Juha Vierros, Skoda

2023-04-19

Vem är du och vad är din roll på Škoda Group?
– Jag heter Juha Vierros och är chef för Škoda Group Region North.
 
Vilken typ av företag är Škoda Group?

– Škoda Group ägs av PPF Group och är en ledande tillverkare av fordon för kollektivtrafik. Våra Smart Artic-spårvagnar har blivit symboler för i de städer de kör omkring och vårt nya nattågskoncept har en komfort som vi är riktigt stolta över, särskilt med tanke på den renässans som nattågsresandet just nu upplever.
 
Hur kommer det sig att Škoda Group har beslutat att delta i Train & Rail?
– Vi betraktar Sverige som en av våra hemmamarknader och vi har just öppnat kontor i Stockholm. Därför var det naturligt att delta i Train & Rail och fortsätta den dialog vi har med våra nuvarande och potentiella kunder.
– Det är genom dialog vi kan erbjuda bästa möjliga lösning för en stad och i slutändan dess invånare.
 
Vad är Škoda Groups mål med Train & Rail?
– Att ha ett öppet samtal med den nordiska marknaden. Vi lyssnar mycket noga på våra kunders behov och önskemål, men har också ett behov att förklara våra designlösningar. Med dialog kan vi utveckla pålitliga fordon som uppfyller operatörernas men också användarnas behov, till exempel inom hållbarhet, säkerhet och komfort.
 
Vilken fråga är viktigast ur ditt perspektiv för framtidens järnvägar?
– Urbaniseringen kommer att fortsätta och städerna behöver utvecklas. Markanvändning blir en allt viktigare faktor, men samtidigt måste fokus ligga på hållbarhet och effekter av klimatförändringar. Vi måste få människor från väg till järnväg för att öka transportkapaciteten och samtidigt minska koldioxidavtrycket. 
– För att nå dessa mål måste spårvagnar och tåg vara tillförlitliga, ekonomiska att driva och bekväma att åka med. Men det räcker inte. Vi måste också samarbeta för att utveckla system och smidiga transportkedjor, från hemmet till slutdestinationen. Hela resan måste vara lätt att genomföra, även om den kan omfatta olika transportmedel och eventuella byten under resan.
 
Vad måste branschkollegor och beslutsfattare göra för att samhället bättre ska kunna leverera framtidens järnvägstransporter?
– Vi behöver samarbete, öppen dialog och gemensam förståelse. Vi måste ha en gemensam vision av vad vi vill åstadkomma. Ett växande problem är infrastrukturens status. Samtidigt som beslutsfattare föreslår höghastighetstågsförbindelser, saknas grundläggande resurser och investeringar för den järnvägsinfrastruktur som är ryggraden i hela järnvägsverksamheten. De knappa underhållsresurserna måste användas på ett effektivare sätt. Det handlar inte bara om absolut hastighet utan om individens totala restid.