Jens van Laak - Vossloh

Utställarintervju Vossloh Rolling Stock

2023-03-29

Vem är du och vad är din roll i Vossloh Rolling Stock?
– Jag heter Jens van Laak och arbetar som försäljningschef på Vossloh Rolling Stock i Tyskland. Mitt team och jag säljer och hyr ut nya, miljövänliga lokomotiv till de nordiska länderna.

Vad är Vossloh Rolling Stock för företag och vad gör ni?
– Vossloh Rolling Stock är en tysk lokomotivtillverkare som ingår i CRRC Zhuzhou Locomotive Co., Ltd., Zhuzhou, Kina (CRRC ZELC), ett dotterbolag till världens största tillverkare av rullande materiel, China Railway Rolling Stock Corporation Ltd., som är en av världens största tillverkare av rullande materiel. (CRRC).

– Lokomotiven från Vossloh Rolling Stock är välkända i Skandinavien sedan många år. Vi tillverkar lokomotiv för linjetrafik, rangering och växling samt bygg och anläggningsverksamheter. Vår historia kombinerad med styrkan och kunnandet hos vår ägare är nyckeln till högklassiga, innovativa och tillförlitliga lokomotiv.

Varför bestämde sig Vossloh Rolling Stock för att delta i Train & Rail?
– Vi vill presentera våra lokomotiv i Skandinavien och prata med intresserade kunder om möjliga användningsområden. Vårt toppmoderna DE 18-lok, är ett dieselelektriskt mitthyttslok utrustat med moderna signalsystem.

– DE 18 är vårt mest moderna lok där all elektronik är av senaste snitt. Det är ett mångsidigt, hållbart, pålitligt och ekonomiskt val, oavsett verksamhet.

– Vi kommer också att prata om våra kommande modulära hybridlokomotiv. Vi ser att det finns en önskan och ett stort intresse hos kunder och järnvägsföretag att föra en individuell och personlig dialog om vilken typ av lok de behöver.

Vad är Vossloh Rolling Stocks mål för Train & Rail?
– Vi ser mässan som en möjlighet att marknadsföra och förklara våra moderna lokomotiv. Våra produkter är idealiska för en ambitiös och krävande marknad som norra Europa. Det skulle glädja oss om vi kunde övertyga så många besökare som möjligt om de många fördelarna med våra lokomotiv.

Vilken är den viktigaste frågan ur ditt perspektiv för järnvägsbranschens framtid? Hur tar du itu med denna fråga i dag?
– Vid utvecklingen av våra lokomotiv har vi fokuserat på kostnadseffektiv drift och miljömässiga fördelar. Järnvägsindustrin står inför ett krav på låga eller inga utsläpp på alla områden. Dessutom måste driftskostnaderna fortsätta att sjunka. Våra utvecklare har arbetat med dessa utmaningar i många år.

– Att vara det mest miljövänliga transportsättet innebär bland annat att järnvägsindustrin måste vara innovativ – och våra produkter är mer innovativa än någonsin.

Vad önskar du dig av dina branschkollegor/beslutsfattare för att du ska kunna arbeta ännu bättre för att möta dessa utmaningar?
– Vi måste hitta lösningar tillsammans, och jag tycker att branschen redan samarbetar mycket bra. Men vi ser också att vi fortfarande har många tekniska innovationer framför oss, till exempel när det gäller digitalisering. Här måste vi arbeta tillsammans som sektor. Vi bör utnyttja möjligheterna tillsammans för att presentera järnvägen som en attraktiv lösning för framtidens mobilitet.