Per L Larsson

Utställarintervju WSP

2022-08-01

Vem är du och vad är din roll i WSP?
Jag heter Per L Larsson, och är chef för Rail Advisory Rolling Stock, den avdelning som jobbar med tåg inom WSP Rail Advisory.

Vad är WSP för bolag?
WSP är en av världens ledande rådgivare och konsultbolag inom samhällsutveckling. Med cirka 55 000 medarbetare i över 40 länder samlar vi experter inom analys och teknik, för att framtidssäkra världen. Vi planerar, projekterar, designar och projektleder olika uppdrag inom transport och infrastruktur, fastigheter och byggnader, hållbarhet och miljö, energi och industri samt urban utveckling. I Sverige har vi omkring 4 100 medarbetare.

Inom Rail Advisory som är Nordens ledande transportrådgivare, är vi ca 100 personer som arbetar med affärsrådgivning, projektledning, teknik och underhåll inom tågverksamhet med målet att stärka järnvägens konkurrenskraft.

Hur kommer det sig att WSP har bestämt sig för att delta på Train & Rail?
Efter ett antal pandemiår då man inte kunde träffas och dela erfarenheter så är det väldigt bra att det kommer ett sådant tillfälle i Norden, där leverantörer kan visa sig och beställare/ägare/förvaltare kan lyssna och presentera sina behov och funderingar inför framtiden. För vår del är vi verksamma i gränslandet mellan dessa. Vi kan hjälpa dem med vad som är viktigt att tänka på och hitta samarbetsformer.

Vilken fråga är viktigast ur ert perspektiv för framtidens järnväg?
Det finns många! Jag tror att en av de viktigare är hur branschen tillsammans kan utvecklas snabbare för att bli effektivare och mer attraktiv, t.ex. hur vi snabbare kan få fart på ERTMS och automatkoppel för godsvagnar för att effektivisera godstransporter.

Om vi ska vara en bra bransch måste vi ha en stabil kompetensförsörjning. Människor behöver tycka att det är kul och spännande att jobba med järnväg, så det behöver höras och synas i ett positivt flöde. Därför tar vi in praktikanter för att visa hur kul det är.

Vad önskar ni från branschkollegor/beslutsfattare för att samhället bättre ska kunna möta efterfrågan, ekonomiska ramar och klimatmål för framtidens järnvägstransporter?
Branschen i sig är konservativ och byråkratisk. Att köpa tåg är en komplicerad process som ofta överklagas i slutändan och i värsta fall får allt börja om. Leveranstiden blir då väldigt lång och vi behöver bli snabbare. Andra transportmedel är snabbare på att ställa om inför ny teknik och är mer flexibla på att tillgodose kundernas behov. Godstrafiken på lastbil har ökat mycket mer än järnvägen, och det är en kamp om att få tider att köra. Just-In-Time-leveranser kan också vara problematiskt, då järnvägen har en svaghet i att det är ganska känsligt. I gengäld kan man transportera stora mänger billigt och miljövänligt.

Nya signalsystem kan optimera bättre och få igenom fler fordon på kortare tid; automatkoppel gör det snabbare att koppla ihop godsvagnar. Detta måste man ta tag i, annars finns en risk att godstrafiken bara går på lastbil i framtiden.

Vi behöver även bygga ut nya stambanor för ökad kapacitet, oavsett hastighet. Med högre hastighet ökar dessutom underlaget för större regioner. Den största nackdelen är förstås att det kostar pengar.

Slutligen måste vi lyfta fram de goda exemplen där järnvägen gör skillnad! Ibland får man intrycket av att tåg är dåligt eftersom det får mycket negativ kritik med förseningar och problem, men det gör väldigt mycket gott!