Artex

Utställarintervju Artex

2022-04-08

Vem är du och vad är din roll i Artex?
Jag heter Björn Samenius och är ägare av Artex, ett manufakturbolag inom textil. Vi jobbar med att behandla och sammanfoga textilier.

Hur kommer det sig att Artex har bestämt sig för att delta på Train & Rail?
Vi vill synas mer internationellt och ser Train & Rail som en god möjlighet att göra det.

Vad har Artex för målsättning med Train & Rail?
Vi vill att vårt sätt att tänka cirkulärt ska få större genomslag runtom i branschen. För oss är det viktigt att återanvända de resurser vi har i så stor utsträckning som möjligt, t.ex. om vi tar ett tågbolag som ska byta ut sina passagerarstolar. Beräknat i koldioxidekvivalenter kostar det ca 80 kg CO2e att göra nya stolar, men bara 20 CO2e att återbruka de gamla. I ett projekt med 10 000 stolar finns då potential att spara 600 ton CO2e.

Vilken fråga är viktigast ur ert perspektiv för framtidens järnväg?
Eftersom vi vill att folk ska köra bil i lägre utsträckning är komforten på tågen är mycket viktig. Det ska vara lika eller mer komfortabelt att åka tåg som det är att åka bil. Du ska sitta bra och uppleva miljön omkring dig som sympatisk och tilltalande.

Hur arbetar ni själva idag med att stärka Artex miljöarbete?
Det sägs att vi alla ska minska vårt klimatavtryck, men många sliter med hur de ska göra. En problematik som återkommer är logistik. Även om du samlar in restmaterial så kan logistikkostnaderna äta upp vinsten, vilket innebär att det inte blir görligt. Vi har färdiga flöden, då tågstolar som ska renoveras redan transporteras till oss. Visst restmaterial från dessa kan vi mala ner och återanvända i våra egna produkter, t.ex. skärmväggar för kontor. Övrigt restmaterial ger vi bort gratis till andra som vill förädla det. Kan vi sedan köpa tillbaka det i förädlat skick så gör vi det. Miljöaspekten är vår konkurrensfördel. Vi vill ge människor en känsla av att de är miljömedvetna om de reser kollektivt.

Vad önskar ni från branschkollegor/beslutsfattare för att samhället bättre ska kunna möta efterfrågan, ekonomiska ramar och klimatmål för framtidens järnvägstransporter?
Vi önskar att fler skulle tänka mer cirkulärt. Tyvärr finns det viss insiktströghet och är lite konservativt generellt i världen. Många skulle behöva fundera mer över vad de kan göra och se in i sin själ och sitt hjärta – det handlar om våra barn, framtiden och planetens överlevnad.

I transportsektorn är det över lag bra att tänka renovering; ifall olika tillgångar såsom toaletter eller inredning kan renoveras eller återanvändas. Annars handlar det om att ställa krav. Tågbolagen behöver ställa krav på servicebolagen, som i sin tur ställer krav på sina underleverantörer och på så sätt kan vi främja ett cirkulärt förhållningssätt på alla nivåer. Jag ser Artex som en föregångare och jag är säker på att fler företag kommer följa efter och tänka nytt när det kommer till att ta vara på alla resurser på bästa sätt.