Branschen

Train & Rail – av branschen, för branschen

2022-03-28

Den nya mötesplatsen för järnvägsbranschen, Train & Rail-mässan, arrangeras i Stockholm den 25-27 april 2023. Intresset är stort och ambitionerna likaså. Ett stort antal företag har redan bokat monterplats och vill på olika vis bidra till att skapa ett attraktivt innehåll.

Järnvägsbranschen står inför en rad utmaningar, idag och under de kommande åren:

  •   Samhällsnytta och energieffektivitet
  •   Kapacitetsbrist
  •   Underhållsskulden
  •   Digitalisering
  •   ERTMS
  •   En ny generation järnvägare
  •   Offentliga upphandlingar
  •  Alternativ finansiering
  •  Läs mer om de olika utmaningarna här

För att möta dessa utmaningar behöver branschen samla sig och gemensamt bidra till konstruktiva vägar framåt. Därför har Stockholmsmässan och Swedtrain initierat Train & Rail, med branschens behov och intressen i centrum och med de mest tongivande aktörerna som partners, till exempel Tågföretagen, Swerig, NJS, FSJ, Svensk kollektivtrafik och Spårvagnsstäderna.

Tillsammans ska vi skapa ett innehåll som ska vägleda och stärka branschen, med ökad digitalisering, teknikutveckling, samverkan och hållbarhet som hörnstenar. På en övergripande nivå ska Train & Rail också leverera djupare insikter och en ökad förståelse för den stora samhällsnytta och energieffektivitet som den rälsburna trafiken levererar.

- Jag ser fram emot en tillgänglig mötesplats, där hela branschen samtalar om hur vi tar oss an ny teknik och digitalisering. Vi behöver möten och dialog som spänner på tvärs över alla kompetenser och kunskapsområden för att möta framtiden på rätt sätt, säger Kristina Nyquist, CEO, Siemens Mobility.

Train & Rail blir en ny typ av arena för möten, samverkan och affärssamtal. Väl integrerade i mässområdet ges plats för scener och noggrant planerade diskussioner, presentationer och
matchmaking. Parallellt planeras också en konferens som ska spegla aktuella ämnen och framtidsfrågor för branschen såväl som för samhällsnyttan i vidare mening.

- Framtidens järnväg formas med nytänkande, samarbete och utbyte. Med en ny mötesplats kan vi samla det privatas innovationskraft och det offentligas förändringsvilja. Detta till nytta för nya lösningar, ny teknik, ökad hållbarhet och mer resande på vår järnväg, säger Kristoffer Tamsons, Trafikregionråd och ordförande för SL.

Med de infrastruktursatsningar, underhållsbehov, kompetensutveckling, ökat resande och innovativa initiativ vi har framför oss, är det inte oväntat att intresset för Train & Rail så här långt överträffat alla förväntningar. Och när branschen växer och utvecklingen sker snabbt, ökar också betydelsen av att samla leverantörer, operatörer, intresseföreningar, förtroendevalda och övriga beslutspåverkare för att leverera en överblick och skapa tillfälle till unikt relationsbyggande och goda förutsättningar för framtida affärer.

- ­Det är viktigt med mötesplatser där branschen kan samlas. Att vara en aktör i järnvägsbranschen är att vara en del av ett större system. Utveckling kräver samverkan och kontinuerliga samtal. Det hoppas vi att Train & Rail kan bidra med, säger Ted Söderholm, Tågföretagen.

Vill du vara med och forma framtidens järnvägsbransch?  Anmäl dig till Train & Rail idag!