cowi

Utställarintervju Cowi

2022-06-17

Vem är du och vad är din roll i Cowi?
Jag heter Kristina Strömgren och är Senior Market Director för samhällsbyggnad på Cowi Sverige.

Vad är Cowi för typ av bolag och vad arbetar ni med?
Cowi är en teknik- och samhällsbyggnadskonsult som jobbar med allt inom samhällsutveckling, såsom stora infrastrukturprojekt, järnväg, industribyggnader, miljöprojekt, vatten, energi och arkitektur.

Vad har Cowi för målsättning med Train & Rail?
Det är på Train & Rail som branschen kommer vara och vi vill synas och höras, träffa kunder och föra dialog med samarbetspartners.

Vilken fråga är viktigast ur ert perspektiv för framtidens järnväg?
För Cowi är effektivt och hållbart byggande helt centralt. För bara sju år sedan så talades det inte om LCA-kalkyler, vi pratade inte om grön betong eller om hur vi kan samordna transporter på ett bra sätt, men nu handlar det om att tänka ett steg till. Vart kommer elen ifrån, är den verkligen hållbar? Vad är det för material vi bygger in i järnvägen när vi bygger om och bygger nytt? Hur säkerställer vi hållbarhet under själva byggtiden?

Hur arbetar ni själva idag med denna fråga?
Vi har nyligen lanserat en ny strategi – Future Now – som innebär att Cowi till 100 % ska arbeta med projekt som driver våra kunders hållbarhet. Ambitionen är att vi inom 3-5 år ska ha 100 % av våra intäkter från kunder som driver hållbarhet eller strävar efter att göra en omställning. Bakgrunden till namnet ”Future Now” är att om vi som samhälle och Cowi som företag vill överleva och blomstra i framtiden måste vi agera idag. Därför har vi tagit utgångspunkt i framtiden; hur kommer den se ut och vad betyder det för oss idag? Vi vill arbeta långsiktigt och på riktigt med hållbara, stora infrastrukturprojekt. I det arbetet blir järnvägen, som ju i grund och botten är hållbar, en viktig komponent som vi satsar stort på med en ny nationell avdelning inom företaget.

Vad önskar ni från branschkollegor/beslutsfattare för att samhället bättre ska kunna möta klimatmålen för framtidens järnvägstransporter?
Det vi önskar från branschen är tydligt – vi behöver samarbeta i de projekt som pågår kring hållbarhet. Många av våra kunder är på ett eller annat sätt kopplade till offentlig upphandling och där vill vi vara med och påverka så att hållbarhetsperspektivet ännu mer lyfts fram och värdesätts i upphandlingarna. Det här är en resa vi gör tillsammans, men samtidigt på egna ben. Train & Rail spelar då en viktig roll då vi kan mötas och utbyta idéer och tankar kring vad vi har gjort och vilka steg de som köper in våra tjänster tar. Alla dessa pusselbitar ihop blir ju den rörelse vi som bransch gör framåt för att bli mer hållbara tillsammans.