Dellner

2023-03-20

Vad är Dellner för typ av bolag och vad arbetar ni med?
Dellner är en av de världsledande leverantörerna av delsystem till tåg, så som tågövergångar och tågkoppel. Sedan starten 1941 ligger vårt huvudkontor i Falun, Sverige. Dellner har idag 21 dotterbolag runt om i världen och sysselsätter mer än 1000 personer. Inom Dellner koncernen ingår även dotterbolag Dellner Dampers som utvecklar och tillverkar dämpare och buffertar för tåg och andra tillämpningar.

Vi har många års erfarenhet och kompetens av att utveckla, tillverka säkra och tillförlitliga system inom vår produktportfölj, samt underhålla och modernisera för att säkerställa en lång livslängd.

Vad är anledningen till att Dellner har valt att delta i utställningen Train & Rail i april?
Huvudmålet för Train & Rail är i linje med våra hållbara strategiska mål. Intresset för hållbara järnvägsbaserade transporter är extremt stort och branschen är i en löpande utveckling i denna riktning. Det är mycket viktigt att järnvägsbranschen träffas och diskuterar möjliga lösningar och förutsättningar för att vidareutveckla miljövänliga och konkurrenskraftiga järnvägstransporter för en ökad överflyttning från väg- till järnvägstransporter. 

Vår filosofi är dessutom att vara nära våra kunder och som svenskt företag lägger vi särskilt fokus på relationer med branschkollegor och våra kunder från alla nordiska länder. Det kommer att bli ett utmärkt tillfälle att träffas efter några år av stängda gränser och reserestriktioner. 

Vilka är era mål och förväntningar på Train & Rail?
Vi vill framför allt träffa både kunder och andra branschkollegor för att diskutera både våra produkter och hur vi tillsammans kan samarbeta för en mera konkurrenskraftig och hållbar framtid inom järnvägssegmentet, och förutsättningar för att driva en förflyttning från väg- till järnvägstransporter.  

Vilken fråga om järnvägens framtid är viktigast ur ert perspektiv och hur arbetar ni inom företaget med denna fråga idag?
Klimatförändringarna är den största ekologiska, ekonomiska och sociala utmaningen under överskådlig tid, och järnvägen är en starkt bidragande faktor till att minska den negativa påverkan. På Dellner vill vi bidra med vår del och vi arbetar aktivt med hållbarhet inom såväl produktion som produktutveckling, vilket vi mäts av EcoVadis - världens största och mest betrodda leverantör av hållbarhetsbetyg för företag. Till år 2023 har vi uppnått en score på 61 av 100, vilket innebär att Dellner är bland de 15 % bästa företagen inom järnvägsbranschen som EcoVadis betygsätter.

Det andra hållbarhetsområdet vi är drivande inom är EU RAIL-programmet FP5TRANS4M-R där vi som en av konsortiemedlemmarna utvecklar DAC (Digitala automatiska koppel) för fraktsegmentet. DAC är en faktor för fortsatt utveckling av digitaliseringen, förbättrad effektivitet och mera miljövänliga godstågstransporter. Detta EU-programmet skapar förutsättningar och stödjer den ambitiös och nödvändiga förändringen av den europeiska godstrafiken på järnväg och förutsättningarna att flytta transporter från väg till en mera miljömässig järnvägstransport och genom detta reducera miljöfarliga utsläpp.

Vad kan kollegor och beslutsfattare inom branschen bidra med för att uppfylla krav, ekonomiska ramar och internationella klimatmål för järnvägens framtid? 
Alla företag bör sätta hållbarhet högt upp på dagordningen, och de bör också förbinda sig till vetenskapligt baserade miljömål för att mäta och förhindra effekterna av klimatförändringarna.

Inom järnvägsbranschen bör vi utveckla driftskompatibla lösningar för att öka effektiviteten inom tex godssegmentet, och det är viktigt att de operativa förfarandena standardiseras samt att det finns finansiering på plats för nödvändiga investeringar för att vidareutveckla den miljömässiga järnvägstrafiken, både inom gods- och passagerarsidan.