Innotrans

Enormt intresse för Train & Rail på InnoTrans

2022-09-16

Hallå där Monika Johannesen, projektledare på Train & Rail, som förra veckan var på InnoTrans i Berlin! 

Vad gjorde ni på InnoTrans, världens största järnvägsmässa?
– Vi hade en delegation på plats och förde samtal med utställare, intresseorganisationer och EU-kommissionen.

Hur gick samtalen med utställarna?
– Mottagandet vi fick på InnoTrans överträffade alla våra vildaste förväntningar! Det fanns ett stort intresse för Train & Rail från leverantörer från alla planetens hörn. Vi hade nära 200 djupa samtal med olika utställare, där vi tittade på hallplaner för Train & Rail och pratade om möjligheterna med en järnvägsmässa i Stockholm.

– Tio av världens största leverantörer inom järnvägsbranschen är redan anmälda till mässan. Inom kort kommer vi att presentera vilka alla anmälda utställare är på vår hemsida.

Vad var reaktionen från EU-kommissionen?
– De ser vilka stora möjligheter som skapas av att ha en järnvägsmässa i Stockholm under det år som Sverige är ordförandeland i EU:s ministerråd.

Kan du ge exempel på vilka fördelar utställarna ser med Train & Rail?
– Att det är en möjlighet att träffa både nordiska beställare och beslutsfattare. Men det är även en unik möjlighet för branschen att träffas. På InnoTrans gör exempelvis 60 procent av utställarna affärer med varandra – samma möjlighet finns på Train & Rail.

Vilka var de tydligaste trenderna på InnoTrans?
– Hållbarhet, både gällande produkterna i sig och kring resurs- och koldioxideffektiv produktion. Även kostnadseffektiva transporter och digitalisering är något alla pratar om.”Mottagandet vi fick på InnoTrans överträffade alla våra vildaste förväntningar! Vi hade nära 200 djupa samtal med olika utställare”, säger Monika Johannessen, projektledare på Train & Rail.

Innotrans
InnoTrans är världens största järnvägsmässa och går av stapeln i Berlin vartannat år.

Monika Johannesen & Björn Wengse
Monika Johannessen (projektledare) och Björn Wengse (affärsutvecklare) för Train & Rail på Stockholmsmässan var helt överväldigade efter fyra dagar på världens största mässa för järnvägsbranschen.

”Vi kom hit för att inspireras och hitta uppslag till vår egen mötesplats – Train & Rail. Men vi hittade mer än så. Vi har en massa nya bokningar och visitkort med oss hem i bagaget och ser fram emot en rolig höst när vi fyller Nordens största mässa för järnväg – Train & Rail på Stockholmsmässan 25–27 april nästa år, säger Monika Johannessen.