Järnvägsdagen

Järnvägsdagen

2022-09-05

Vi ses väl på Järnvägsdagen 2022!?

Du missar väl inte chansen att mingla med oss på Train & Rail på ett av de största evenemangen i järnvägsbranschen – samtidigt som du får del av en massa intressanta och inspirerande föreläsningar. 

 

Järnvägen behöver få en större roll i Sverige, eftersom det är det transportsätt som genom ökade godsvolymer och fler resenärer kan ge absolut störst effekt på transportsektorns bidrag till att minska CO2-utsläppen.  Men hur ska vi nå dit? 

 

Järnvägsdagen 2022 kommer att ta upp framtiden ur flera olika perspektiv. 

 

  • Vad tror de unga egentligen om järnvägen? 
  • När kommer mobility as a service fungera på riktigt? 
  • Vad betyder ny teknik för underhåll och framtidens järnvägssystem? 
  • Hur får vi ett helt intermodalt godstransportsystem? 
  • Hur når vi klimatmålen 2030? 
  • Och inte minst – vad säger politiken?

 

Under dagen kommer vi att bjudas på flera olika perspektiv från en lång rad intressanta personer. Dessutom kommer valet att vara över och det är dags att göra verklighet av vallöftena. Vad har politiken för visioner för järnvägen och vad kommer stå först på listan?

Infrastrukturministern och ledamöter från trafikutskottet är inbjudna. 

 

Utöver intressanta föreläsningar har Järnvägsdagen också gott om plats för nätverkande och diskussioner med kollegor i branschen. Dagen avslutas med ett mingel.

 

– Vi ser extra mycket fram emot att lyssna och diskutera vad de unga tror om framtidens järnväg, vad politikerna har för visioner och vad tekniken spelar för roll i framtidens järnvägssystem. Det är med andra ord en toppenchans för dig och dina kollegor att hjälpa oss att bygga Train & Rail, Nordens bästa mötesplats för hållbara järnvägstransporter på Stockholmsmässan 25–27 april nästa år, säger Monika Johannesson, projektledare.

 

När? 9.00–18.00, 29 november 2022
Var? Sergel Hub, Sveavägen 10A, Stockholm
Anmäl dig här: Swedtrain.org