Man med megafon

Slutsålt Spårvägsforum hösten –22

2022-12-08

Ett lockande program och ändrade veckodagar lockade rekordantal till Spårvägsforum hösten 2022. Succén förväntas upprepas våren 2023, när forumet samkörs med branschmässan Train & Rail.

Spårvägsforum hösten 2022 var väldigt populärt – eventet var helt slutsålt. Normalt sett brukar man vara mellan 80 till 100 personer. Detta forum kom det totalt 120 deltagare. Anledningen till att det kom så många beror på två saker, tror Hans Cruse, kanslichef på föreningen Spårvagnsstäderna som arrangerar Spårvägsforum:

– Höstens upplaga av Spårvägsforum ägde rum i Uppsala, vars spårvägsprojekt är ett dragplåster i sig. Sedan testade vi att utöka programmet och byta veckodagar så att arrangemanget ägde rum onsdag till torsdag. Därmed undvek vi fredagen då folk ogärna vill resa och komma hem sent.

Avslöjade samkörning med Train & Rail
Under forumets första dag avslöjades att Spårvägsforum våren 2023, som också kommer att vara förlagt onsdag till torsdag, ska samköras med Train & Rail som äger rum 25–27 april.

– Vi fick väldigt positiva reaktioner. Några undrade hur de ska hinna med både Train & Rail och Spårvägsforum. Men det bör inte vara några problem. Train & rail varar i tre dagar, Spårvägsforum i två halvdagar. Sedan har vi planer på att samköra vissa delar, exempelvis en guidad tur på mässan kring det som är spårvägsspecifikt.

Hans Cruse tror att vårens Spårvägsforum i Stockholm ska kunna upprepa besökarsuccén från höstens forum i Uppsala.

– Det finns spännande spårvägsprojekt i närheten, samtidigt som samkörning med Train & Rail gör att deltagarna får två på köpet av en, vilket kan locka fler.

Fullmatat program i Uppsala
Under dag ett av Spårvägsforum i Uppsala lades mycket fokus på just spårvägen i Uppsala. Tre presentationer kring olika aspekter i spårvägsprojektet efterföljdes av att forumdeltagarna åkte buss längs med spårvägssträckningen. Efter det hade man föreläsningar med internationella utblickar.

– Vi hade en föreläsare från Kanada som pratade om pågående utbyggnader och framtida planer för spårväg omkring Toronto i Kanada. Efter det hade vi två föreläsare från Storbritannien som berättade om hur man löst utbyggnaden av spårväg genom Edinburghs historiska kvarter, där man vill minimera åverkan på området. Dagen avslutades med en trevlig nätverksmiddag.

Dag två lades fokus på duospårvägar, trafiksäkerhet på spårvagn och annat.

– Programmet var fullmatat med allt från tekniska detaljer till visionära diskussioner, säger Hans Cruse.