Bertrand Gryspeert

Utställarintervju Vossloh Nordic Switch Systems

2022-11-01

Vem är du och vad är din roll i Vossloh? 
– Jag heter Bertrand Gryspeert och är vd för Vossloh Nordic Switch Systems.

Hur kommer det sig att ni bestämt er för att delta på Train & Rail? 
– Vi tror starkt på Train & Rails ambition att vara mötesplatsen för gemensam kraftsamling inom järnvägsbranschen. Järnvägen står inför stora utmaningar de kommande åren och då måste vi alla hjälpas åt för att lyckas.

Vad har Vossloh för målsättning med Train & Rail? 
– Vi vill bygga nätverk och bidra i diskussioner som stöttar branschens gemensamma utveckling. Som företag vill vi bidra till en bättre järnväg med det som vi är bäst på. Vi vill prata om och bidra till högre tillgänglighet till järnvägssystemet och lägre livscykelkostnader. Vi ser att branschen och Trafikverket kan samverka ännu mer och hitta fram till välplanerade och smarta underhållskoncept. 
Vi tillhör en avancerad tillverkningsindustri med en stark bas i Sverige. Historiskt sett har vi inte varit mycket involverade i vad som händer med produkterna efter att de lämnat fabriken. Det vill vi ändra på. Industrin och dess processtänk har enormt mycket att bidra med.

Vilka frågor tror du är de viktigaste för framtidens järnväg? 
– Samverkan. Utan tvekan. Därför är jag glad att Trafikverket också har kommunikation som ett av sina fokusområden. Sedan är också kompetensutmaningen enormt viktig tillsammans med digitalisering och effektivisering.

– Digitalisering. Verktyg som exempelvis BIM kan bidra till smartare projektering och kortare banarbetstider, mer trafik i befintliga spår och bättre möjligheter till planering. 

– Hållbarhet. Uppkopplade anläggningar hjälper oss också att kartlägga nedbrytning och se underhållsbehov i rätt tid. Jag är även helt övertygad om att vi kan öka robustheten, uppgradera och förlänga livslängden hos en del komponenter om vi förstår hur och när de kan gå sönder. Lägre livscykelkostnader, bättre information i realtid, ökad punktlighet, ökad kapacitet blir kontentan av det hela. På så sätt skapar vi ett bättre samspel mellan oss som bygger och rustar upp järnvägen och de som ska köra fler tåg på den. Det finns knappt något mer hållbart än det!

Varför är kompetensförsörjning så viktigt? 
– Det är en ödesfråga. Det är redan idag enormt svårt att hitta rätt personer som kan hantera alla järnvägens delar inom allt från elförsörjning och säkerhetssystem till infrastruktur som växlar, signalsystem, telekom och sensorer. Många som sitter på hög järnvägskompetens går i pension inom tio års tid.

– Vossloh är beroende av att alla kedjor inom järnvägsbranschen fungerar som de ska. Vi har till exempel arbetat hårt och länge med att lyfta kompetensförsörjningsfrågan och jag representerar till exempel Swedtrain i styrgruppen för nyetablerade Järnvägscollege.

– Om vi inte kan mobilisera ny kompetens i tillräckligt stor omfattning är risken överhängande att planen för transportinfrastrukturen 2022–2033 havererar – helt enkelt för att det inte finns kompetent arbetskraft som kan verkställa planen. Och då ska man komma ihåg att järnvägen tävlar mot alla andra branscher som rekryterar. Vi måste tänka nytt och bli extremt attraktiva.

– Vi håller själva på att etablera oss i Hallsberg just nu där vi vill bygga en helt ny fabrik. I våra nya lokaler har vi också ambitionen att bereda plats för järnvägstekniska utbildningar som kan komma till nytta för hela branschen. 

Är järnvägen verkligen framtiden? 
– Vi menar att järnvägen är avgörande om vi ska uppnå koldioxidneutralitet på global nivå. Spårbunden person- och godstrafik är garanten för låga transportutsläpp och vi i Sverige spelar en direkt och viktig roll i den utvecklingen när vi nu står inför en historiskt stor upprustning av järnvägen, samtidigt som tågresandet är mer populärt än någonsin. 

– Det är viktigt att förstå att allt hänger ihop. Idag ser vi att det klimatsmarta tågresandet ökar och att järnvägen är en spännande framtidsbransch och ett smart yrkesval. Men om planerna på upprustning och föryngring av infrastrukturen inte kan genomföras, så är det endast en tidsfråga innan järnvägen i sig också får så många inbyggda brister att den tappar i attraktionskraft och klimatvinsterna minskar.