Den mänskliga faktorn och säkerheten

Vi vet vad vi ska göra men vi har en hjärna som inte alltid hjälper till så att vi gör just så… Faktum är att den kanske får oss att göra något helt annat. Den passar också på att släcka ner delar av sig ibland samt ta genvägar. Vad kan det få för konsekvenser? Vi kopplar det till olika händelser vid arbete på spåret och berättar kort om en nyhet som kan hjälpa oss att bli säkrare.

Talare: Margareta Carlsson - Solberga station AB