Digitala Automat Koppel (DAC)till godsvagnar

Status på genomförande inom Europes Rail. Testtåg i Sverige. Varför införande av ERTMS Level 3 och DAC kan vara ett snabbt och hållbart alternativ till att bygga nya banor. 

Talare:
Sverker Hoflin - Voith & Jan Bergstrand - Trafikverket