Europakorridoren – Sveriges viktigaste järnväg

Europakorridoren är en ideell förening som drivs av kommuner, regioner och intresserade branschföreträdare i Sverige och Tyskland. Tillsammans vill vi knyta Sverige närmare Europa och öka svensk tillväxt genom nya stambanor i södra Sverige. Vi arbetar för att sträckan av nya stambanor i södra Sverige, det vi kallar Europakorridoren, ska färdigställas så snart som möjligt. Med nya stambanor får Sverige ett Europakompatibelt, effektivt, miljöanpassat och långsiktigt hållbart trafiksystem som hela landet tjänar på. Vi kallar den Sveriges viktigaste järnväg

Talare: Mattias Josefsson - Europakorridoren 

Scen