Europe’s Rail- ett gemensamt europeiskt järnvägssystem

Europe’s Rail har formerats under Horizon Europe, EUs nionde ramprogram för forskning och innovation. Bo Olsson, Trafikverkets programansvarige berättar om Sveriges deltagande och rollen som grundmedlem/JU (joint undertaking). Vad innebär partnerskapen med akademi och industri och vilka steg har tagits sedan föregångaren Shift2Rail. Som deltagare i forskningsprogrammet både bidrar vi och drar nytta av målsättningen att stärka industrin, skapa jobb och att utveckla ett hållbart, sammanlänkat europeiskt järnvägssystem. 

Talare:
Bo Olsson - Trafikverket

Scen