Inbjudan till NJS-seminarium - Järnvägens gröna kulturarv Norden

Inbjudan till NJS-seminarium

NJS – forum för nordiskt järnvägssamarbete har nöjet att inbjuda till ett seminarium om järnvägens gröna kulturarv i Norden. Längs järnvägarna i Norden har tusentals parker och planteringar tidigare varit en del i anläggandet och underhållet av järnvägen. En alldeles ny doktorsavhandling och den senaste tidens forskning i ämnet presenteras på seminariet av representanter från Sverige, Norge och Finland. Dessutom diskuteras inventeringar, återplanteringar, skyddsläget och järnvägens planteringar som kulturarv 

Läs mer här och boka din plats här >>

Observera att du behöver anmälda dig till detta seminarium.

Plats K24, Stockholmsmässan