Säkerhetsarbete som nyckel till en hållbar järnväg

Lena Kecklund är grundare och VD på MTO Säkerhet med erfarenhet från flera säkerhetskritiska branscher. Hon är på uppdrag av Europeiska Järnvägsbyrån ansvarig MTO-expert i omarbetningen av den europeiska lagstiftningen för järnvägssäkerhet. Hör henne berätta om vikten av säkerhetsarbete som nyckel för en hållbar järnväg.

Talare: Lena Kecklund, MTO Säkerhet