Euromaint

Utställarintervju Euromaint

2022-06-27

Vem är du och vad är din roll?
Jag heter Gorka Tamayo och är vd för Euromaint-gruppen.

Vad är Euromaint för typ av bolag och vad arbetar ni med?
Euromaint är ett bolag som är specialiserade på heltäckande underhållslösningar för järnvägsfordon. Bolaget är också en del av CAF-gruppen, där jag sitter i styrelsen för Rail Services-avdelningen.

What goal does Euromaint have with participating at Train & Rail?
Vi vill bättre förstå hur järnvägsmarknaden utvecklar sig och hur Euromaints lösningar kan spela en viktig roll. Det handlar om hur vi kan få ut nya idéer till branschen.

Vilken fråga är viktigast ur ert perspektiv för framtidens järnväg?
Ur vårt perspektiv, borde järnvägen fokusera på att lösa problem med tillgänglighet och säkerhet. Som ledande leverantör av underhållstjänster för den nordiska järnvägsbranschen har vi mycket att erbjuda här. Det finns flertalet operatörer, särskilt på den avreglerade svenska marknaden, så där måste vi sticka ut från mängden. Då den svenska modellen är relevant för att förstå de övriga nordiska marknaderna är vår strategi att ligga på för att dessa marknader ska öppnas upp mer. Vi vill se en tillgänglig marknad, där upphandlingarna är öppna för alla.

Vad önskar ni från branschkollegor/beslutsfattare för att samhället bättre ska kunna möta efterfrågan, ekonomiska ramar och klimatmål för framtidens järnvägstransporter
Hållbarhetsfrågan går som en röd tråd genom hela branschen, vilket är något som alla beslutsfattare och andra intressenter bör vara medvetna om. I denna omställning investerar Euromaint tungt i grön energi och gröna kemikalier, för att minimera vårt koldioxidavtryck. Dessa åtgärder är viktiga för en hållbar passagerar- och godstrafik på järnväg i framtiden.