Fritiof Schiller BS Verkstäder

Utställarintervju BS Verkstäder

2023-01-12

Vem är du och vad är din roll i BS Verkstäder?
Mitt namn är Fritiof Schiller. Jag är delägare i BS Verkstäder och har jobbat i nästan alla roller i företaget de senaste 20 åren. Numera arbetar jag som senior rådgivare och styrelseledamot och bistår organisationen med kompetens kring försäljning, teknikfrågor, marknadsfrågor och företagsutveckling.

Vad är BS Verkstäder för typ av bolag och vad arbetar ni med?
BS Verkstäder är ett bolag som sysslar med underhåll och uppgradering av i stort sett alla typer av järnvägsfordon och arbetsmaskiner. Vi erbjuder helhetslösningar till våra kunder. Det innebär att du som kund får allt från projektering och ombyggnad till godkännande av din ombyggda maskin levererat av oss. Vi är en leverantör som erbjuder hållbara lösningar inom alla delområden i hållbarhetsbegreppet. Ett rätt utfört underhåll förlänger fordonets livslängd och minskar störningar och oförutsedda kostnader. En ombyggnad av en befintlig maskin eller ett befintligt fordon sparar stora mängder material och är billigare än att köpa nytt. Det är också positivt för kundens personal eftersom maskinen är känd sedan tidigare och godkännandet är enklare och billigare av samma anledning. Hela vårt arbetssätt är inriktat på samarbete och förtroende eftersom det ger störst nytta både för vår kund och för oss om vi har en god relation under alla faser av ett projekt.

Hur kommer det sig att BS Verkstäder har bestämt sig för att delta på Train & Rail?
Vad har BS Verkstäder för målsättning med Train & Rail?

Vi hoppas att Train & Rail kommer att vara en nytändning för den här typen av mötesplatser i branschen. Vi upplever att det är ett piggt initiativ och vill bidra med vår kunskap och våra erfarenheter samtidigt som vi skapar nya kontakter och stärker våra befintliga relationer.

Vilken fråga är viktigast ur ert perspektiv för framtidens järnväg och på vilket sätt arbetar ni själva idag med denna fråga?
Vad önskar ni från branschkollegor/beslutsfattare för att samhället bättre ska kunna möta efterfrågan, ekonomiska ramar och klimatmål för framtidens järnvägstransporter? 

Viktigast för framtiden är tydlighet och långsiktighet. För egen del arbetar vi för det i våra relationer oavsett om det är kunder, medarbetare, leverantörer eller myndigheter. För att kunna investera och utvecklas behöver samtliga aktörer i branschen veta vad de långsiktiga målen är och samtidigt känna trygghet i att riktningen bibehålls. Det är därför av yttersta vikt att den politiska ledningen en gång för alla sätter ner foten och bestämmer sig för vad strategin för den svenska järnvägen ska vara och därefter ger Trafikverket ett tydligt uppdrag som man sedan följer upp. Det sämsta som kan hända är att de senaste årtiondenas velighet fortsätter eftersom branschen då kommer att fortsätta att vara avvaktande och försiktig och utvecklingen blir långsammare än samhället har råd med.