Pär-Arne Lundqvist Scantruck

Utställarintervju Scantruck

2023-04-14

Vem är du och vad är din roll i Scantruck?
Jag heter Pär-Arne Lundqvist och är Produkt- och Försäljningschef för våra järnvägsprodukter 

Vad är Scantruck för typ av bolag och vad arbetar ni med?
Scantruck tillhör den danska N.C. Nielsen gruppen. Vi erbjuder Platform Basket Järnvägsliftar och Geismar järnvägsredskap. Scantruck erbjuder Manitou teleskoplastare och liftar, Sennebogen kranar, PB Platforms liftar, GMG liftar och Weycor hjullastare och vältar. 

Hur kommer det sig att Scantruck har bestämt sig för att delta på Train & Rail?
Det är en ny mässa som vi tror kommer bli den självklara marknadsplatsen för att träffa nya och befintliga kunder

Vad har Scantruck för målsättning med Train & Rail?
Presentera våra produkter och träffa många nya och befintliga kunder. Vi har haft Platform Basket igång några år men kommer nu även med Geismar’s intressanta produktportfölj. 

Vilken fråga är viktigast ur ert perspektiv för framtidens järnväg och på vilket sätt arbetar ni själva idag med denna fråga?
Vi arbetar med våra produkter som möjliggör en effektiv och säker arbetsplats samt hållbar för miljö och nästa generation. Genom vårt breda produktutbud med kraftiga batteridrivna maskiner kan vi erbjuda något till alla applikationer. 

Vad önskar ni från branschkollegor/beslutsfattare för att samhället bättre ska kunna möta efterfrågan, ekonomiska ramar och klimatmål för framtidens järnvägstransporter? 
Vi är övertygade om att framtiden kommer att ställa högre krav på effektivitet och säkerhet på arbetsplatsen samt att miljökraven kommer öka. Med detta kan vi titta in i framtiden och få till en långsiktighet och hållbarhet inom framtidens järnvägstransporter.