Almedalen

Almedalen 27 juni - 1 juli

2023-06-21

Det handlar om konkurrenskraft – svenska infrastruktursatsningar i ett europeiskt perspektiv

Ämne: Infrastruktur/kommunikationer, Internationella frågor
Arrangör: JBS, Järnvägsbranschens samarbetsforum, Swedtrain, Train & Rail

Tid: 09:00-11:00
Plats: Donnersgatan 6, "Samhällsbyggararenan"

Beskrivning av samhällsfrågan:
Hur kan vi öka takten på infrastrukturinvesteringar i Sverige? Vilka finansieringsalternativ finns? Hur förbättrar vi kapacitet, restid och tillförlitlighet i korridorerna till och från Europa för gods- och persontåg? Hur jobbar vi effektivt tillsammans för att säkra basindustrins behov?

Utökad information om evenemanget:
Swedtrain och Järnvägsbranschens Samverkansforum (JBS) organiserar ett öppet seminarium om svenska infrastruktursatsningar i ett europeiskt perspektiv. Utgångspunkt är det växande behovet av ett effektivt och framtidssäkrat transportsystem som stöttar Sveriges import och export på bästa möjliga sätt, särskilt med tanke på den gröna omställningen. Det står utom allt tvivel att Sverige behöver alla medel tillgängliga för att bygga ny infrastruktur. Samtidigt som vi måste satsa rekordstora summor på underhåll av befintliga anläggningar. Men – Sverige har nyligen aktivt tackat nej till mångmiljardbelopp från EU som kan ge oss mer gods på järnväg, fler nattåg till Europa och en modernare järnvägsinfrastruktur för starkare regioner och mer pålitlig arbetspendling. Seminariet diskuterar hur Sverige kan växla upp och hitta ny inspiration och nya vägar tillsammans med EU.

Medverkande:
- Kristoffer Tamsons, ordförande JBS
- Björn Asplund, ordförande Swedtrain
- Björn Wengse, Stockholmsmässan
- Roberto Maiorana, generaldirektör Trafikverket, styrelseledamot JBS och representant för korridoren ScandMed och Railnet Europe.
- Jonas Karlsson, vd Oslo-Stockholm 2.55
- Gustaf Engstrand, näringspolitisk chef Tågföretagen
- Ulrika Heie (c), ordförande trafikutskottet
- Maria Stockhaus (m), trafikutskottet
- Mathias Wideroth, styrelseordförande Scanlog 
- Pär Helgesson, ansvarig samhällskontakter SJ
- Jakop Dalunde (mp), Europaparlamentariker
- Per Tenggren, regionråd (s) Västra Götalandsregionen
- Maria Ros Hjelm, generalsekreterare Svenska Turistföreningen
- Bertrand Gryspeert, vd Vossloh Nordic Switch Systems AB
- Sverker Hoflin, expert digitala koppel, Voith Turbo
- Bo-Lennart Nelldal, professor emeritus vid KTH Royal Institute of Technology
- Anna Engblom, infrastrukturexpert på Greater Copenhagen
- Jonas Friberg, ordförande Resenärsforum.
- Filip Åsblom, Digital Tvilling
- Stephan Ray, Green Cargo
- Henrik Dahlin, MTR
- Anders Öberg (s), Regionstyrelsens ordförande Region Norrbotten

Evenemangsinformation:
Evenemangstyp: Debatt/panelsamtal
Event ID: 69344
Språk: Svenska
Förtäring: Nej

Arrangörsuppgifter:
Kontaktperson: Liv Ljungqvist, Samhällsbyggararenan, samhallsbyggararenan@stockholmsmassan.se
Anne Geitmann, Swedtrain, anne.geitmann@tebab.com
Hemsida: http://www.samhallsbyggararenan.se
Facebook: www.facebook.com/trainrailsthlm
Twitter: @TrainRailSthlm

Almedalen 2023